Poinsettia

Poinsettia

The first series of Christmas cards are done. This is a set for adults, sort of a vintage style cards with poinsettia as a main embellishment.

.  .  .

Pierwsza seria kartek Świątecznych zrobiona. To jest zestaw głównie dla starszych, trochę w stylu vintage, z wilczomleczem nadobnym ( poinsecja)  jako głównym ozdobnikiem.

Xmas preparation

Xmas preparation

Christmas holiday season is closer and closer, so I started to prepare prototypes of cards which I plan to send this year. As prototypes, they are imperfect but it gives you a glimpse on the idea for my first winter cards.
So as for starters, I present classic and vintage style of cards for family and friends :)
Card ideas for kids I will upload in later post.

.  .  .

Jako, że sezon Świąteczny coraz bliżej, zaczęłam przygotowywać prototypy kartek, jakie zamierzam powysyłać w tym roku. Jak że to prototypy, to są jeszcze niedoskonałe, ale dają jako taki ogląd na pomysły jakie mam na tegoroczne kartki- głównie dla rodziny i przyjaciół :)

Kartki dla dzieciaków będą prezentowane w następnych wpisach. 

Sophie's B-Day card

Sophie's B-Day card

My best friend's daughter has turned 2 years old. I have created and sent her a card with wishes, but since she is so little and still cannot read (at least in English- she is Finnish), I've chosen a shaker type card, that should be attractive to the little baby than just a plain card. Of course I've given instructions to the parents to supervise a kid- as all we know, the card pieces could have disappeared in child's mouth (as if it only there!). I've got an info that they got card today and really likes it! Yay, I am happy!
.  .  .

Córeczka mojego przyjaciela skończyła własnie 2 latka. Z tej okazji zrobiłam i wysłałam do niej kartkę z życzeniami, ale skoro jest jeszcze malutka i nie potrafi czytać (przynajmniej po angielsku- jest Finką), zdecydowałam że zrobię jej kartkę "potrząsałkę", która powinna być bardziej atrakcyjna dla malucha, niż zwykła kartka. Oczywiście dałam instrukcje rodzicom, żeby nadzorowali małą przy zabawie- jak wiemy, małe części kartki mogłyby bardzo szybko znaleźć się w buzi malucha (żeby tylko tam!). Dostałam również potwierdzenie, że kartka doszła i bardzo się podoba! Fajowo! 


Halloween

Halloween

Happy Halloween to everyone who celebrate! :-D

Today's entry is dedicated to a card I made after seeing the work of KiwiKoncepts. This idea is so brilliant that I have had to try it by myself.

.  .  .

Wesołego Halloween każdemu kto świętuje! :-D


Dzisiejszy wpis dedykuję kartce, którą zrobiłam po obejrzeniu prac KiwiKoncepts. Ten pomysł jest tak genialny, że aż sama musiałam go wypróbować.Preparation for halloween

Preparation for halloween

Today I present exercises before Halloween, a themed double sided tag, which also is a spinner tag too.

.  .  .

Dzisiaj prezentuję wprawki przed Halloween czyli dwustronna etykieta tematyczna, która jest też etykietą "obrotową" ;) 
video

Spinner card

Spinner card

While browsing works of many artists of different styles, I got inspired by the seasonal spinner card made by JanB. I made a test card and it worked out pretty good, although it was not perfect- mainly due to technical issues. Nonetheless I showed the card to my best friend, and she liked prototype very much, but asked why the card is in blue and not in pink. And that is how a second card was created. The effect was satisfactory, but the technique still needed a usage of too much time and too much material. I slept with the idea, thought it over and finally got the idea. That is how a 3rd card was created.
Surely you will ask, what is it about this kind of card type, that inspired me? The answer is in micro movie.

.  .  .

Przeglądając prace wielu artystów, różnych stylów, zainspirowałam się świąteczną ruchomą kartka wykonana przez JanB. Zrobiłam test i wyszło całkiem fajnie, choć nie byłam do końca zadowolona- głównie kwestie techniczne. Niemniej pochwaliłam się psiapsiółce, której prototyp bardzo się spodobał, ale zapytała czemu niebieska a nie różowa. I tak powstała druga kartka. Efekt był zadowalający, ale nadal technika zajmowała zbyt dużo czasu i za dużo materiału. Przespałam się z pomysłem, podumałam i w końcu wykombinowała. I tak powstała 3 kartka.
Zapytacie pewnie, a co takiego jest w tej kartce, że mnie zainspirowała? Odpowiedź znajdziecie oglądając mikro filmik.

Prototype/ Prototyp


Pink version 1/ Różowa wersja 1


Pink version 2/ Różowa wersja 2


Effect/ Efekt


video


Butterflies again

Butterflies again

What can I say, I simply like butterflies;) This time I present you two works: the one- a test of wedding or/ and elegant type of card, with glitter, sparkling etc. I don't know yet what to think about it, I need to overthink the idea. The other work- is a test of the metal effect that appeared to be quite easy to do and yet effective. The background is the remaining from the tests of the birthday cards made with disterss inks, and for the details I've used boundary stamps.

Co tu dużo pisać, lubię motyle ;) Tym razem prezentuję 2 prace: jedna- to test ślubno- eleganckiej kartki z brokatami itp. Jeszcze nie wiem co o tym myślę, na razie projekt się "przegryza" ;). Druga praca- to test efektu metalu, który jest banalny a zarazem efektowny. Tło to pozostałości po testach kartek urodzinowych, wykonany tuszami disterss, oraz detale wykonane stemplami brzegowych.

Copyright © 2014 Deri Crafts , Blogger