The clock

Today I present another work from 2009, a clock which was a decoration in my familys' house for many years. One day my granny asked me to renew it look. So I did but also installed a working clockwork mechanism in it. I wanted a clock to be not only decorative but also useful :)

.  .  .

Dzisiaj kolejna praca z 2009 roku, zegar który robił za dekoracje przez wiele lat w rodzinnym domu. Pewnego dnia moja babcia poprosiła, żebym odświeżyła wygląd tego zegara. Co zrobiłam, ale również zainstalowałam w nim działający mechanizm. Chciałam żeby zegar był nie tylko ozdobą, ale żeby również był użyteczny :)

The oryginal look/ Pierwotny wygląd


The final look/ Wygląd końcowy
No comments:

Post a Comment

Copyright © 2014 Deri Crafts , Blogger