Halloween

Halloween

Happy Halloween to everyone who celebrate! :-D

Today's entry is dedicated to a card I made after seeing the work of KiwiKoncepts. This idea is so brilliant that I have had to try it by myself.

.  .  .

Wesołego Halloween każdemu kto świętuje! :-D


Dzisiejszy wpis dedykuję kartce, którą zrobiłam po obejrzeniu prac KiwiKoncepts. Ten pomysł jest tak genialny, że aż sama musiałam go wypróbować.Preparation for halloween

Preparation for halloween

Today I present exercises before Halloween, a themed double sided tag, which also is a spinner tag too.

.  .  .

Dzisiaj prezentuję wprawki przed Halloween czyli dwustronna etykieta tematyczna, która jest też etykietą "obrotową" ;) 
video

Spinner card

Spinner card

While browsing works of many artists of different styles, I got inspired by the seasonal spinner card made by JanB. I made a test card and it worked out pretty good, although it was not perfect- mainly due to technical issues. Nonetheless I showed the card to my best friend, and she liked prototype very much, but asked why the card is in blue and not in pink. And that is how a second card was created. The effect was satisfactory, but the technique still needed a usage of too much time and too much material. I slept with the idea, thought it over and finally got the idea. That is how a 3rd card was created.
Surely you will ask, what is it about this kind of card type, that inspired me? The answer is in micro movie.

.  .  .

Przeglądając prace wielu artystów, różnych stylów, zainspirowałam się świąteczną ruchomą kartka wykonana przez JanB. Zrobiłam test i wyszło całkiem fajnie, choć nie byłam do końca zadowolona- głównie kwestie techniczne. Niemniej pochwaliłam się psiapsiółce, której prototyp bardzo się spodobał, ale zapytała czemu niebieska a nie różowa. I tak powstała druga kartka. Efekt był zadowalający, ale nadal technika zajmowała zbyt dużo czasu i za dużo materiału. Przespałam się z pomysłem, podumałam i w końcu wykombinowała. I tak powstała 3 kartka.
Zapytacie pewnie, a co takiego jest w tej kartce, że mnie zainspirowała? Odpowiedź znajdziecie oglądając mikro filmik.

Prototype/ Prototyp


Pink version 1/ Różowa wersja 1


Pink version 2/ Różowa wersja 2


Effect/ Efekt


video


Butterflies again

Butterflies again

What can I say, I simply like butterflies;) This time I present you two works: the one- a test of wedding or/ and elegant type of card, with glitter, sparkling etc. I don't know yet what to think about it, I need to overthink the idea. The other work- is a test of the metal effect that appeared to be quite easy to do and yet effective. The background is the remaining from the tests of the birthday cards made with disterss inks, and for the details I've used boundary stamps.

Co tu dużo pisać, lubię motyle ;) Tym razem prezentuję 2 prace: jedna- to test ślubno- eleganckiej kartki z brokatami itp. Jeszcze nie wiem co o tym myślę, na razie projekt się "przegryza" ;). Druga praca- to test efektu metalu, który jest banalny a zarazem efektowny. Tło to pozostałości po testach kartek urodzinowych, wykonany tuszami disterss, oraz detale wykonane stemplami brzegowych.

B-Day card

B-Day card

Birthday card is the key in cardmaking;) The pictures below depicts the process, that card went from concept to final form, including different variations along the way (as that card was commissioned, and I didn't quite know what style the person is looking for;)). The type of the card is a shaker card.

.  .  .

Kartka urodzinowa to podstawa w robieniu kartek;) Prezentowane zdjęcia przedstawiają proces, jaki kartka przeszła od pomysłu do formy finalnej, włącznie z różnymi odmianami po drodze (jako że kartka była robiona na zamówienie i nie do końca wiedziałam jakiego stylu oczekuje zamawiający ;) ). Typ kartki- tzw. shaker card czyli "potrząsałka" (ale po prawdzie nie wiem, jak to sie po Polsku fachowo nazywa xD).Concept/ KonceptVariants/ Warianty


Final version with envelope/ Wersja finalna wraz z kopertąTags

Tags

Today I present few works done on the tags. This form of work, popularized by Holtz, fell into my taste, so I needed to have some of the works in this style in my collection too. In addition to the first work, which was prepared as a label to the envelope rather than separate tag, 4 next works, was prepared on techniques and idea of Holtz's "12 Tags of..." and the last 2 are a mishmash of different medias- texture paste, inks or hot embossing. Since I don't celebrate Halloween, but awfully like settings, hence is the theme of the work. I will also point out that the label with a butterfly is 3 dimensional, the third picture depicts a bit a transparent wing.

Dzisiaj prezentuję kilka prac wykonanych na etykietach. Taką formę prac, w dużej mierze, rozpowszechnił Holtz, a że i mnie przypadło to do gustu, takoż i w mojej kolekcji nie mogło ich zabraknąć. Poza pierwszą pracą, która była raczej przygotowana jako etykieta do koperty, 4 kolejne prace, to wzorowanie się na technikach i pomyśle Holtz'a z serii "12 Tags of..", a 2 ostatnie to już miszmasz różnych mediów- pasty strukturalnej, tuszy czy embossingu na gorąco. Jako że nie obchodzę święta Halloween, ale strasznie podoba mi się oprawa, stąd taka tematyka prac. Wspomnę tylko, że etykieta z motylem jest 3 wymiarowa, na trzecim zdjęciu trochę widać odstające skrzydełko :)


Random September paper crafts

Random September paper crafts

Today's entry is dedicated to three works: X-mass card- first test of the concept. I'm definitely pleased with the penguins;) There are a few mishaps with a set up, but those are a little things, I consider the card to be successful.
The second work- is the label done for a friend to cheer her up.
The third work- a very successful test of non-standard envelopes production, with no punches, only by templates printed from the internet. Great stuff, to be used in journaling, but it can also be an alternative for standard envelopes.

.  .  .

Dzisiejszy wpis dedykuje 3 pracom: kartka świąteczna- pierwszy test pomysłu. Zdecydowanie zadowolona jestem z tego jak mi wyszły pingwiny ;) Jest kilka wpadek montażowych, ale to drobiazgi, ale sam model kartki uważam za udany.
Druga praca- to etykieta na poprawę humoru dla koleżanki.
Trzecia praca- to bardzo udany test produkcji kopert nietypowych, bez wykrojników, jedynie za pomocą odrysowanych szablonów z internetów. Świetna sprawa, sprawdzi się głównie w journalingu, ale i może być też alternatywą typowych kopert do pakowania kartek okolicznościowych.

Copyright © 2014 Deri Crafts , Blogger