Xmas preparation

Xmas preparation

Christmas holiday season is closer and closer, so I started to prepare prototypes of cards which I plan to send this year. As prototypes, they are imperfect but it gives you a glimpse on the idea for my first winter cards.
So as for starters, I present classic and vintage style of cards for family and friends :)
Card ideas for kids I will upload in later post.

.  .  .

Jako, że sezon Świąteczny coraz bliżej, zaczęłam przygotowywać prototypy kartek, jakie zamierzam powysyłać w tym roku. Jak że to prototypy, to są jeszcze niedoskonałe, ale dają jako taki ogląd na pomysły jakie mam na tegoroczne kartki- głównie dla rodziny i przyjaciół :)

Kartki dla dzieciaków będą prezentowane w następnych wpisach. 

Sophie's B-Day card

Sophie's B-Day card

My best friend's daughter has turned 2 years old. I have created and sent her a card with wishes, but since she is so little and still cannot read (at least in English- she is Finnish), I've chosen a shaker type card, that should be attractive to the little baby than just a plain card. Of course I've given instructions to the parents to supervise a kid- as all we know, the card pieces could have disappeared in child's mouth (as if it only there!). I've got an info that they got card today and really likes it! Yay, I am happy!
.  .  .

Córeczka mojego przyjaciela skończyła własnie 2 latka. Z tej okazji zrobiłam i wysłałam do niej kartkę z życzeniami, ale skoro jest jeszcze malutka i nie potrafi czytać (przynajmniej po angielsku- jest Finką), zdecydowałam że zrobię jej kartkę "potrząsałkę", która powinna być bardziej atrakcyjna dla malucha, niż zwykła kartka. Oczywiście dałam instrukcje rodzicom, żeby nadzorowali małą przy zabawie- jak wiemy, małe części kartki mogłyby bardzo szybko znaleźć się w buzi malucha (żeby tylko tam!). Dostałam również potwierdzenie, że kartka doszła i bardzo się podoba! Fajowo! 


Copyright © 2014 Deri Crafts , Blogger