Project "scrap"

Project "scrap"Project "scrap" is a sort of thing these days ;) Although it is quite normal to use scrap papers in scrapbooking technique (duh!), in cardmaking not necessarily. However after creating projects, there are lot of leftovers, scraps and embellishments which are put away for "better times". The project "scrap" is kind of a challenge to create a card, with those leftovers, with or without previous script. It is a real fun, so I did 2 cards out of scraps, which I have been collecting for some time. Of course many leftovers have been left to be used later, but as for try out, I made those 2 presented below. I have used some stamps but not additional paper or embellishments.

.   .   .  

Projekt "skrawek" jest ostatnio bardzo modny ;) Chociaż jest to chleb powszedni w scrapbookingu (wiadomo!), w cardmakingu już nie. Chociaż oczywiście po wykonaniu kartek, zostaje sporo skrawków czy ozdóbek które odkładamy na "lepsze czasy", czyli projekty. Project "skrawek" jest pewnego rodzaju wyzwaniem do stworzenia kartek tylko i wyłącznie z pozostałości, zarówno z gotowym schematem jak i totalnie na żywioł ;). Jest to naprawdę fajowe wyzwanie, więc i ja przygotowałam 2 prace ze skrawków, które chomikowałam już od dłuższego czasu. Oczywiście sporo ich jeszcze zostało do zagospodarowania, ale jako wprawkę zrobiłam 2 kartki, które prezentuję poniżej. Użyłam dodatkowo stempli, ale poza tym żadnych nowych papierów czy ozdobników.


Happy Easter part 2

Happy Easter part 2

The second set of cards are done with Crazy Birds stamp set by T. Holtz.

.  .  .  

Drugi zestaw kartek został wykonany przy użyciu stempli "Crazy Birds" od T. Holtz'a.

Happy Easter part 1

Happy Easter part 1

This year, I have created 2 different type of Easter cards. At this blog entry I present you the cards where I have used an "MFT stamps" company stamp set with some few elements form other brands.
The green card was actually a prototype one for all the rest of the cards which I will present in this and next blog entry.
.  .  .  

W tym roku wykonałam 2 rodzaje kartek Wielkanocnych. W tym poście zaprezentuje kartki, które zrobiłam z użyciem stempli z firmy "MFT stamps" oraz paroma detalami z innych firm. Zielona kartka jest w zasadzie prototypową, na bazie której zrobiłam wszystkie inne,  prezentowane zarówno w tym jak i w następnym poście.Global warning

Global warning

This time a blog entry a bit more serious. The first time I saw "mamaelephant" stamp set, I knew what kind of card I am going to make. This work is a reminder, that global warming is happening now, every where in the world, but the most visible is in Arctic and Antarctic. Since I have used penguin stamps, and penguins occur in Antarctic, I leave you an article about critical situation of ice shelf  in that area- ScienceNews.

Global warning: Global warming! 
.  .  .

Dzisiejszy wpis jest odrobinę poważniejszy od poprzednich. Jak tylko zobaczyłam nowy zestaw stempli z firmy "mamaelephant", od razu wiedziałam jaką kartkę zrobię. Ta praca jest przypomnieniem, że globalne ocieplenie (i w ogolę globalna zmiana klimatu) dzieje się wszędzie na całym globie, ale najbardziej widoczne zmiany są w Arktyce i na Antarktydzie. Skoro zatem użyłam do wykonania pracy stemple- pingwiny, a jak wiadomo pingwiny spotkać można na Antarktydzie, to zostawiam tu artykuł dotyczący krytycznej sytuacji shelfu lodowego w tamtym rejonie- ScienceNews.

Globalne ostrzeżenie: globalne ocieplenie!Elegant box

Elegant box

Yet another inspiration from net. This time an elegant box from The Crafty Spark. I slightly have change the original creation by not adding slots for a ribbon. Oh yes, and not using "Stampin' Up!" products, since this brand is not present on Polish market. Which is kinda pity, since they have such a beautiful designers stamps (and general scrapbooking products).
.  .  .

Kolejna inspiracja z internetu. Tym razem eleganckie pudełko od The Crafty Spark. Odrobinę zmieniłam projekt nie dodając dziurek na tasiemkę. Ah no i nie używając żadnych produktów od Stumpin' Up!, jako że ta firma nie jest obecna na polskim rynku. A szkoda, bo mają cudne autorskie stemple ( i w ogóle produkty scrapbookingowe).


Live colorfully

Live colorfully

Another fun challenge on "Pomorze Craftuje" blog. The work you can see below will take part in challenge.

Kolejne wyzwanie na blogu "Pomorze Craftuje". Tym razem w ciepłych barwach lata.

Powyższą prace zgłaszam na konkurs:


One design, many options

One design, many options

Some time ago, I was asked to prepare a flowery birthday card. As soon as I have started to create one, I came up with idea to try to make as much card with one stamps set as I can. I am not even at the beginning, but you can check below, what I got so far. Of course I needed to add another stamp with sentences, since the flowery set doesn't have one. Two first works I have already published here. The set is from mama elephant company.
The last two cards were inspired by Dena Rekow, and Brendy Cox works.

Zostałam poproszona czas jakiś temu o przygotowanie kwiecistej kartki urodzinowej. Jak tylko zaczęłam wymyślać projekt, wpadłam na pomysł sprawdzenia, ile za pomocą jednego zestawu stempli jestem w stanie stworzyć kartek. Nie jestem nawet na początku tych możliwości, ale poniżej można zobaczyć co zrobiłam do tej pory. Musiałam również dodać jeszcze kilka stempli z sentencjami, jako że ten kwiatowy nie posiadał żadnych. Dwie pierwsze prace prezentowałam już we wcześniejszym poście tutaj. Stemple pochodzą z firmy mamaelephant.
Dwie ostatnie kartki są wynikiem inspiracji pracami Dena Rekow i Brendy Cox.
Copyright © 2014 Deri Crafts , Blogger