Flip- it!

Another portion of flip-its cards. All of them are done with classic card technique, except the last one. It is decorated with decoupage technique, where instead of printed paper I have used a napkin.

Kolejna porcja kartek rozkładanych. Wszystkie są robione klasyczną metodą, za wyjątkiem ostatniej. Ta została udekorowana metodą decoupage, gdzie zamiast drukowanego papieru użyłam drukowanej serwetki.
No comments:

Post a Comment

Copyright © 2014 Deri Crafts , Blogger