Bookmark ver. dark

Today's blog entry is dedicated to two, out of few, bookmarks I have made recently. This set is in dark color scheme.

.  .  .

Dzisiejszy wpis dedykowany jest dwóm z kilku zakładek do książek, jakie zrobiłam niedawno. To zestawienie jest w tonacji ciemnej.The last bookmark is double-sided/ Ostatnia zakładka jest dwustronna


No comments:

Post a Comment

Copyright © 2014 Deri Crafts , Blogger