Pals

Pals

Another month another challenge at Little Tangles blog. This month theme is "Stencil". To create a card, which I present below,  I have used a fun "brick wall" stencil by Tim Holtz and decorated it with stamps from Neat and Tangled :) I must admit this challenges from Little Tangles gives me an opportunity to use one stamp set for many other occasion than just winter time holidays ;)

.  .  .

Kolejny miesiąc i kolejne wyzwanie na blogu Little Tangles. W tym miesiącu tematem jest "Szablon". Do wykonania kartki, która prezentuję poniżej, użyłam maski Tima Holtza oraz stempli firmy Neat and Tangled. Musze przyznać, że te wyzwania z Little Tangles dają mi możliwość wykorzystania jednego zestawu stempli do różnych okazji, nie tylko tych około zimowych ;)I'm entering this card in the following challenges:
Kartkę zgłaszam na poniższe wyzwania:

Neat and Tangled- #80-Stencil
Scrapbooking Day

Scrapbooking Day

Yesterday was an International Scrabooking Day. Although I am not a scrapbooker, I wanted to celebrate this holiday in my way. I have prepared a card which in a way reminds me a scene from the polish book (and tv series) "Nights and days".

.  .  .

Wczoraj obchodzony był Międzynarodowy Dzień Scrapbookingu. Co prawda sama scraperką nie jestem, ale chciałam pocelebrować to święto na swój własny sposób. Przygotowałam kartkę, której tematyka jakoś mocno kojarzy mi się z książką (a później i serialem) "Noce i dnie" ;).

The age of the steam

The age of the steam

As every year, at the very beginning, designers show their products which will be released during the year. The moment I saw the Industrial Bigz die by Tim Holtz I knew I have to have it ;).
The work I present below was made with element die cut with this die and decorated with Tim Holtz stamps.

.  .  .

Jak co roku, na samym jego początku, projektanci prezentują swoje nowe produktu, które będą sprzedawane w ciągu bieżącego roku. W chwili, kiedy zobaczyłam nowy wykrojnik Tima Holtza Industrial, wiedziałam, że muszę go mieć ;).
Praca, którą prezentuję poniżej zawiera właśnie elementy wycięte tym wykrojnikiem oraz uzupełniona jest stemplami również od Tima Holtza.

Just a one Easter card

Just a one Easter card

This year I hadn't had time to prepare an Easter cards for family and friends, but I just made one to try one a cute lawnfawn stamp set.

.  .  .

W tym roku nie miałam zupełnie czasu na przygotowywanie kartek dla rodziny i znajomych, ale wykonałam jedną żeby przetestować urocze stempelki od lawnfawn.
Copyright © 2014 Deri Crafts , Blogger